Büküm Kuvvetİ Hesaplama

S Malzeme Kalınlığı
V Kanal Ölçüsü
B Minimum Kenar Ölçüsü
Ri Büküm iç yarıçapı
F Gerekli Büküm Kuvveti

kg/mm2
mm
mm
mm
mm
Hesapla